Følgende ordning er gældende ved fælles-kørsel i egen bil til diverse klubarrangementer (motionsløb, træningsture, week-end ture og lignende)

  • Til føreren, betaler klubben kr. 2,00 pr. kørt kilometer til dækning af udgifter til brændstof. Bilen skal tilstræbes at fyldes, dvs. svarende til det antal pladser der er på cykel stativet.
  • Medtransporteret cykel afregnes med kr. 25,00 til stativ-ejeren.

Afregning foretages af kasseren, direkte til fører og stativ ejer. Næstformanden har registreret, hvem der har hvilke stativer.

Praksis ændres pr. 18/5-2017, så man fremover skal melde sig til fælles kørsel for at få en plads på klubbens regning.

Ender man med ikke at bruge denne reserverede plads, skal man betale klubbens udgift hertil - fuldstændigt som man selv skal betale startgebyret til løbet, hvis man ikke stiller til start.

Som eksempel: Har man meldt sig til Grejsdals løbet og ønsket at deltage i fællestransporten, men ender med at køre selv - koster det kr. 125,- til klubben.

Go' tur !