TCM Generalforsamling 04. februar 2018

 

Formand Poul Arne Olsen bød velkommen.

  1. Bestyrelsen foreslog Henrik Obelitz som dirigent og Henrik O blev valgt.

Henrik O takkede for valget.

  1. Ordet blev givet til formanden, som fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Kommentarer til beretningen: Frivillige hænder blandt medlemmerne blev debatteret. Bestyrelsen har ikke haft problemer med at skaffe hjælp til diverse arrangementer, men efterlyser at medlemmerne selv byder ind. Èn mente af flere gange at have budt ind, men blev ikke valgt til at hjælpe. Tidligere formand Henrik O, mente det var tilfældigt og der havde været andre hænder nok. Et medlem kommenterede på beretningen om ”det glade fællesskab” at han altid havde følt det var en glad klub at komme i.

Beretningen blev GODKENDT.

  1. Kassereren Jesper Bjørn Jørgensen fremlagde og gennemgik regnskabet. Kommentarer til overskud/underskud: Nogle mente det måtte være positivt at have kr. 100.000,- stående på kontoen, men bestyrelsen mener det kun bør ligge omkring de kr. 50.000,- og ser hellere pengene komme ud til medlemmerne. Et flot og præcis regnskab, som blev GODKENDT.
  2. Kasseren lagde på bestyrelsens vegne op til, at kontingentet på kr. 400,- - forblev uændret. GODKENT.
  3. Ét forslag var indkommet: ”MTB tidspunkt/dag skulle tages op til afstemning”. Dette blev gjort for 2 år siden og der blev ændret start tidspunkt fra kl. 13 til kl. 10, men dagen forblev lørdag. Formanden lagde op til en ny afstemning i august 2018, hvilket må vendes i bestyrelsen om dette er aktuelt.
  4. Henrik Bruun og Poul Arne Olsen var på valg. Begge modtog genvalg.
  5. Thomas Theilgaard blev genvalgt til suppleant.
  6. Frank Lind blev genvalgt som revisor. Ingen revisor suppleant valgt.
  7. Under evt. blev debatteret om mere fællesskab, altså at holdene blev blandet nogle gange hen over året, sådan vi kunne lære hinanden bedre at kende på tværs. Desuden blev efterlyst hjælp til teknisk træning på C holdet, som kunne være én eller to fra B eller A/A+, der en gang imellem hoppede med på C og gav dem gode fif. Det kunne være bestyrelsen der ville være tovholder på, at spørge/parre et par ryttere til denne hjælp.

Poul Arne gennemgik kalenderen for 2018, som vil byde på en dansk bakketur mere, ud over den traditionelle Vejletur. Til gengæld er klubmester skabet nedlagt, men én enkel start vil stadig finde sted. De 3 udenlandsture blev herefter nærmere skitseret og små filmklip og billeder blev vist fra områderne. Der blev kraftigt opfordret til at ryttere fra B og C tilmeldte sig Hartzen turen, hvilken netop kunne være et løft til den efterlyste tekniske træning og der altid er en bakke der passer til ens hold niveau.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med: Formand, Poul Arne Olsen – Næstformand, Lars Erik Schollert – Kasserer, Jesper Bjørn Jørgensen – Sekretær, Henrik Bruun – Bestyrelsesmedlem, Pauli Magnussen.

Referent Henrik Bruun, 04022018