Der trænes onsdag og søndag fra den 5.marts og frem.

Søndag 0900

Onsdag 1700

afgang fra Hallen i Bryndum

Der køres primært A og B hold tilpasset til faktisk fremmøde.